Samfundets uppgifter

Historiska föreningen

Swedish Historical Society in Finland
Instiftelsesår
1914
Postadress
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki
Hemsida
http://www.historiskaforeningen.fi/
Kontaktperson
Sekreterare Nina Johansson, puh./tel. 040 547 2712, e-mail nina.johansson[at]helsinki.fi
Ordförande
FM Julia Dahlberg
Viceordförande
FM Sophie Holm
Sekreterare eller verksamhetsledare
Nina Johansson
Medlemsantal
372
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Internationellt samarbete
Utländska föredragshållare på föreningens möten och artikelförfattare i HTF, främst från historiska institutioner i Sverige.
Tidskrifter och serier
Historisk Tidskrift för Finland (HTF)