Samfundets uppgifter

Suomen lääketieteen filosofian seura

Finnish Society for Philosophy of Medicine
Sällskapet för medicinsk filosofi i Finland
Instiftelsesår
1994
Postadress
c/o Harri Hemilä, Mäyrätie 9 a 10, 00800 Helsinki
Hemsida
http://laaketieteenfilosofia.yhdistysavain.fi/
Kontaktperson
Sihteeri Harri Hemilä, puh./tel. 041 532 9987, e-mail harri.hemila[at]helsinki.fi
Ordförande
Pekka Louhiala
Viceordförande
Raimo Puustinen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Harri Hemilä
Medlemsantal
86
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Internationellt samarbete
European Society for Philosophy of Medicine and Health Care
Övriga väsentliga uppgifter
Seuran tarkoituksena on edistää lääketieteen filosofian tutkimusta, tiedottaa uusista tutkimustuloksista, keskustella eri tahojen kanssa aihealueeseen liittyvistä kysymyksistä sekä olla luomassa lääketieteen filosofian määritelmiä ja suomenkielistä sanastoa.
Tidskrifter och serier