Samfundets uppgifter

Maaseutuoikeuden Seura

Finnish Society for Agricultural Law
Landsbygdsrättsliga Sällskapet
Instiftelsesår
1988
Postadress
c/o Jukka Mirvo, Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 Valtioneuvosto
Hemsida
http://www.maaseutuoikeudenseura.fi
Kontaktperson
Sihteeri Jukka Mirvo, e-mail Jukka.Mirvo[at]mmm.fi
Ordförande
Prof. Erkki Hollo
Sekreterare eller verksamhetsledare
Jukka Mirvo
Medlemsantal
30
Medlemskap i internationella organisationer
Comité Européen de Droit Rural (CEDR)
Tidskrifter och serier