Samfundets uppgifter

Glossa - Keskiajan tutkimuksen seura

Glossa - The Society for Medieval Studies
Glossa - Sällskapet för medeltidsforskning
Instiftelsesår
1996
Postadress
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki
Hemsida
http://www.glossa.fi
Kontaktperson
Sihteeri Henna Paasonen, e-mail henna.paasonen[at]luukku.com
Ordförande
Kirsi Kanerva
Viceordförande
Katja Fält
Sekreterare eller verksamhetsledare
Henna Paasonen
Medlemsantal
130
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää keskiajantutkimuksen piirissä toimivien tutkijoiden ja opiskelijoiden yhteisiä etuja, lisätä itäisen ja läntisen Euroopan keskiaikaisen kulttuurintutkimuksen yhteistyötä, välittää keskiaikatietoisuutta yli tieteiden rajojen sekä kehittää alan tutkimusta ja opetusta Suomessa.
Tidskrifter och serier