Samfundets uppgifter

Suomen Lääkintäoikeuden ja -etiikan Seura

Finnish Association for Medical Law and Ethics
Sällskapet för Medicinalrätt och -etik i Finland
Instiftelsesår
1980
Postadress
c/o Vera Raivola, SPR Veripalvelu Kivihaantie 7, 00310 Helsinki
Hemsida
http://www.sloes.fi
Kontaktperson
Sihteeri Vera Raivola, puh./tel. 0400 530 790, e-mail verar[at]student.uef.fi
Ordförande
Sandra Liede
Viceordförande
Janne Nikkinen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Vera Raivola
Medlemsantal
110
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Internationellt samarbete
Seura toimi isäntänä vuoden 2000 maailman lääkintäoikeuden konferenssille Helsingissä 6.–10.8.2000
Övriga väsentliga uppgifter
Suomen Lääkintäoikeuden ja -etiikan Seura yhdistää lääkintäoikeudesta ja lääkintäetiikasta kiinnostuneita. Seura järjestää keskustelu-, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia. Seuraan kuuluu lähinnä lakimiehiä, teologeja, bioeetikoita, lääkäreitä ja muita terveydenhuollon ammattihenkilöitä sekä näiden alojen opiskelijoita.
Tidskrifter och serier