Samfundets uppgifter

Entomologiska Föreningen i Helsingfors - Helsingin Hyönteistieteellinen Yhdistys

Entomological Society of Helsingfors
Societas Entomologica Helsingforsiensis
Instiftelsesår
1919
Postadress
Zoologiska enheten, Box 17, 00014 Helsingfors universitet
Hemsida
https://entomologiska.wordpress.com/
Kontaktperson
Sihteeri Hans Silfverberg, puh./tel. (09) 191 28832, e-mail hans.silfverberg[at]helsinki.fi
Ordförande
Doc. Gunilla Ståhls-Mäkelä
Viceordförande
Doc. Tomas Roslin
Sekreterare eller verksamhetsledare
Doc. Hans Silfverberg
Medlemsantal
274
Medlemmar antages
Kutsusta & suosituksesta / genom kallelse & på rekommendation/by invitation & by recommendation
Medlemskap i internationella organisationer
Scandinavian Society of Entomology
Internationellt samarbete
Seura on järjestänyt alan kansainvälisiä kongresseja.
Övriga väsentliga uppgifter
Seura julkaisee yhdessä Suomen Hyönteistieteellisen Seuran, Suomen Perhostutkijain Seuran ja Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran kanssa 4 kertaa vuodessa ilmestyvää Entomologica Fennicaa.
Tidskrifter och serier