Samfundets uppgifter

Suomen Maaperätieteiden Seura

Finnish Society of Soil Sciences
Finska Sällskapet för Markvetenskap
Instiftelsesår
1971
Postadress
c/o Helena Soinne, Luonnonvarakeskus, Latokartanonkaari 9, 00790 HELSINKI
Hemsida
http://www.maapera.fi
Kontaktperson
Puheenjohtaja Helena Soinne, e-mail helena.soinne[at]luke.fi
Ordförande
Helena Soinne
Viceordförande
Taina Pennanen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Jaana Leppälammi-Kujansuu
Medlemsantal
230
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
International Union of Soil Sciences (IUSS), European Federation of Soil Science Societies (EFSSS)
Internationellt samarbete
Osallistuminen IUSS:n ja EFSSS:n toimintaan
Övriga väsentliga uppgifter
Seuran tärkein tehtävä on koota yhteen suomalaisia maaperätutkijoita ja maaperästä kiinnostuneita tahoja, edustaa suomalaista maaperätutkimusta kansainväliseen tiedeyhteisöön sekä edistää yleistä tietämystä maaperästä ja maaperätieteistä Suomessa.
Tidskrifter och serier