Samfundets uppgifter

Sosiaalityön tutkimuksen seura

Finnish Society of Social Work Research
Föreningen för forskning i socialt arbete
Instiftelsesår
1998
Postadress
c/o Tanja Tauro, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto, PL 122, 96101 Rovaniemi
Hemsida
http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi
Kontaktperson
Sihteeri Tanja Tauro, puh./tel. 040 484 4451, e-mail tanja.tauro[at]ulapland.fi
Ordförande
Tarja Orjasniemi
Viceordförande
Marjo Romakkaniemi
Sekreterare eller verksamhetsledare
Tanja Tauro
Medlemsantal
503
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Internationellt samarbete
Seura osallistuu kansainvälisten konferenssien järjestämiseen.
Övriga väsentliga uppgifter
Seuran tavoitteena on parantaa sosiaalityön tutkimuksen asemaa yhteiskunnassa, edistää tutkimustulosten, asiantuntemuksen ja kokemusten vaihtoa eri toimijoiden välillä sekä kehittää kansainvälistä yhteistyötä. Sosiaalityön tutkimuksen näkyväksi tekemiseen yhteiskunnassa liittyy seurassa neljä instituutiota: vuosittaiset Sosiaalityön tutkimuksen päivät, Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja, Pro gradu -palkinto ja kunniajäsenen valinta.
Tidskrifter och serier
Janus: sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti
Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja