Samfundets uppgifter

Ympäristötieteellinen Seura

Finnish Society for Environmental Sciences
Miljövetenskapliga Sällskapet
Instiftelsesår
1987
Postadress
c/o Jaana Wallin, Vuorenpääntie 7, 41920 Kintaus
Hemsida
http://www.fses.fi
Kontaktperson
Sihteeri Timo Ilo, e-mail timo.ilo[at]uef.fi
Ordförande
Juho Rajala
Viceordförande
Heikki Kujanpää
Sekreterare eller verksamhetsledare
Timo Ilo
Medlemsantal
40
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
IGBP:n ja SCOPE:n suomen kansalliskomitea
Tidskrifter och serier
Proceedings, Finnish Conference of Environmental Sciences