Samfundets uppgifter

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa - Helsingforstraktens Ornitologiska Föreningen Tringa

Ornithological Society of Helsinki and Western Uusimaa Tringa
Instiftelsesår
1974
Postadress
Tringa , Annankatu 29 A 16, 00100 Helsinki
Telefonnummer
(09) 4135 3300 (klo 12-15)
Hemsida
http://www.tringa.fi
Kontaktperson
Sihteeri Lea Tähtinen, puh./tel. 045 1285854, e-mail sihteeri[at]tringa.fi
Ordförande
Seppo Vuolanto
Viceordförande
Jaakko Asplund
Sekreterare eller verksamhetsledare
Lea Tähtinen
Medlemsantal
3342
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Övriga väsentliga uppgifter
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry juontaa juurensa vuonna 1953 perustetun Suomen Lintutieteellinen Yhdistys (SLY) ry:n nuorisojaostosta. Tringan, "SLY:n poikasen", perustamiskokous pidettiin tammikuussa 1974. Sittemmin yhdistyksestä on värikkäiden vaiheiden kautta kehittynyt 1 500-jäseninen, vakaalla taloudellisella pohjalla toimiva, maamme suurin lintuharrastajien paikallisyhdistys. Tringan toimintaan kuuluvat linnustonsuojelu, tutkimus ja monipuolinen jäsentoiminta retkineen, kokouksineen ja erilaisine tapahtumineen. Yhdistys ylläpitää havainnointi- ja rengastustoimintaa Hangon ja Rönnskärin lintuasemilla. Tringan kuukausikokoukset järjestetään nykyään pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä torstaina (poislukien kesäkuukaudet) kello 18 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki). Yhdistys julkaisee neljästi vuodessa Tringa-lehteä. Lehden sisällön muodostavat havaintokatsaukset ja erilaiset lintualan artikkelit. Yhdistyksen lähiaikojen toiminnasta kerrotaan jokaisesta lehdestä löytyvällä yhdistyspalstalla sekä tapahtumakalenterissa. Lehdestä löytyvät lisäksi muun muassa hallituksen, lintuasemanhoitajien ja havaintoja kokoavan aluevastaavan yhteystiedot.
Tidskrifter och serier
Tringa