Samfundets uppgifter

Työelämän tutkimusyhdistys

Finnish Association of Working Life Research (FAWORE)
Föreningen för arbetspolitisk forskning
Instiftelsesår
1991
Postadress
c/o Päivi Ristimäki, Härmälänkatu 10 A 4, 33900 TAMPERE
Hemsida
http://www.tyoelamantutkimus.fi/yhdistys/
Kontaktperson
Sihteeri Päivi Ristimäki, e-mail paivi.ristimaki[at]helsinki.fi
Ordförande
Markku Sippola
Viceordförande
Arja Haapakorpi
Sekreterare eller verksamhetsledare
Päivi Ristimäki
Medlemsantal
267
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
The International Labour and Employment Relations Association ILERA
Tidskrifter och serier
Työelämän tutkimus -lehti
Työpoliittinen yhdistys r.y. julkaisuja