Samfundets uppgifter

Turun korkeakoulujen yhteiskunnallis- taloudellinen tutkimusyhdistys

Society of Social and Economic Research in the Universities of Turku
Åbohögskolornas förening för social och ekonomisk forskning
Instiftelsesår
1957
Postadress
c/o Emma Lamberg, Sosiaalitieteiden laitos, , 20014 Turun yliopisto
Kontaktperson
Sihteeri Emma Lamberg, e-mail emmalam[at]utu.fi
Ordförande
Pekka Räsänen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Emma Lamberg
Medlemsantal
142
Tidskrifter och serier
Turun korkeakoulujen yhteiskunnallis-taloudellisen tutkimusyhdistyksen julkaisuja