Samfundets uppgifter

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura

Adult Education Research Society
Forskningssällskapet för vuxenutbildning
Instiftelsesår
1940
Postadress
c/o Karin Filander, EDU/Virta, 33014 Tampereen yliopisto
Hemsida
http://aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi
Kontaktperson
Sihteeri Eija Lehmonen, e-mail ats.sihteeri[at]gmail.com
Ordförande
Dos. Karin Filander
Viceordförande
FT Kristiina Brunila
Sekreterare eller verksamhetsledare
KM Eija Lehmonen
Medlemsantal
265
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
European Society for Research on the Education of Adults (ESREA)
Internationellt samarbete
Vuosittain järjestetään pohjoismainen aikuiskasvatusalan tutkijoiden seminaari. Seura osallistuu pohjoismaisen aikuiskasvatuksen tutkimuksen vuosikirjan toimittamiseen ja ESREA:n toimintaan. Lisäksi seura julkaisee yhdessä Kansanvalistusseuran kanssa Lifelong Learning in Europe (LLinE) -lehteä, jonka toimitukseen kuuluu useita eurooppalaisia asintuntijoita.
Övriga väsentliga uppgifter
Seuran keskeisinä toimintamuotoina ovat olleet julkaisutoiminta sekä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien ja seminaarien järjestäminen. Viime vuosikymmenellä toiminta on kansainvälistynyt.
Tidskrifter och serier
Aikuiskasvatuksen vuosikirja
Aikuiskasvatus
LifeLong Learning in Europe