Samfundets uppgifter

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK

Finnish Association of Graduate Engineers TEK
Instiftelsesår
1896
Telefonnummer
(09) 229 121*
Hemsida
http://www.tek.fi/
Kontaktperson
Yksikönjohtaja Pekka Pellinen, puh./tel. (09) 2291 2259, e-mail Pekka.Pellinen[at]tek.fi
Ordförande
DI Marjo Matikainen-Kallström
Viceordförande
DI Kirsi Kaasinen, TkT Hannu-Matti Järvinen
Sekreterare eller verksamhetsledare
DI Pekka Pellinen
Medlemsantal
65000
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs (FEANI)
Internationellt samarbete
Vuosittain järjestetään yhteispohjoismainen Nordiskt Ingenjörsmöte ja Nordiskt Ingenjörslönemöte. Länsi-Euroopan yhteistyö tapahtuu FEANI:n kautta.
Övriga väsentliga uppgifter
TEK on diplomi-insinöörien ja arkkitehtien sekä vastaavan koulutuksen saaneiden palvelujärjestö, se edistää tekniikkaa ihmisen, elinympäristön ja yhteiskunnan parhaaksi sekä toimii jäsentensä etujärjestönä palvelussuhteeseen liittyvissä, ammatillisissa, koulutuksellisissa ja sosiaalisissa kysymyksissä. TEK jakaa vuosittain suomalainen insinöörityö -tunnustuksen. Noin 10 vuoden välein julkaistaan DI-matrikkeli.
Tidskrifter och serier