Samfundets uppgifter

Taidehistorian seura - Föreningen för konsthistoria

Society for Art History in Finland
Instiftelsesår
1973
Postadress
c/o Janika Aho, PL 416, 00101 Helsinki
Hemsida
http://www.taidehistorianseura.fi
Kontaktperson
Sihteeri Janika Aho, puh./tel. 040 5731878, e-mail janika.aho[at]helsinki.fi
Ordförande
FT Elina Räsänen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Janika Aho
Medlemsantal
340
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Internationellt samarbete
Seura on aktiivisesti mukana vuonna 1984 käynnistetyssä pohjoismaisessa yhteistyössä Nordisk kommitté för konsthistoria -komitean kautta.
Övriga väsentliga uppgifter
Seura järjestää Tahiti - Taidehistorian päivät -konferensseja.
Tidskrifter och serier
TAHITI
Taidehistoriallisia tutkimuksia - Konsthistoriska studier