Samfundets uppgifter

Suomen Toksikologiyhdistys (STY)

Finnish Society of Toxicology
Instiftelsesår
1979
Hemsida
http://www.toksikologit.fi
Kontaktperson
Sihteeri Juha Laakso, e-mail sihteeri[at]toksikologit.fi
Ordförande
Jaana Rysä
Viceordförande
Greta Waissi
Sekreterare eller verksamhetsledare
Juha Laakso
Medlemsantal
186
Medlemmar antages
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
Medlemskap i internationella organisationer
European Societies of Toxicology (EUROTOX), International Union of Toxicology (IUTOX)
Tidskrifter och serier
Toksikologi