Samfundets uppgifter

Suomen tieteen- ja teknologiantutkimuksen seura

Finnish Society for Science and Technology Studies
Föreningen för vetenskaps- och teknikstudier i Finland
Instiftelsesår
1985
Hemsida
http://www.fssts.fi/
Kontaktperson
Sihteeri Minna Saariketo, puh./tel. +358 50 306 1580, e-mail minna.saariketo[at]tuni.fi
Ordförande
Reetta Muhonen
Viceordförande
YTT Otto Auranen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Minna Saariketo
Medlemsantal
124
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
The European Association for the Study of Science and Technology (EASST)
Övriga väsentliga uppgifter
Seura edistää maassamme tieteeseen ja teknologiaan sekä niiden yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen rooliin ja merkitykseen kohdistuvaa tutkimusta sekä vastaavaa julkaisu- ja opetustoimintaa.
Tidskrifter och serier
Science & Technology Studies