Samfundets uppgifter

Suomen tieteellinen kirjastoseura

Finnish Research Library Association
Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund
Instiftelsesår
1929
Postadress
c/o Tuula Hurskainen, Suomen ympäristökeskus / Tietopalvelu, PL 140, 00251 Helsinki
Hemsida
http://www.stks.fi
Kontaktperson
Sihteeri Tuula Hurskainen, puh./tel. 0295 251191, 0400 148 862, e-mail tuula.hurskainen[at]ymparisto.fi
Ordförande
Jarmo Saarti
Sekreterare eller verksamhetsledare
Tuula Hurskainen
Medlemsantal
538
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA), UK Serials Group, European Federation of Serials Group, Ligue des Bibliothèques Europèennes de Recherche (LIBER)
Tidskrifter och serier
Signum
Suomen tieteellisen kirjastoseuran julkaisuja