Samfundets uppgifter

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys

Finnish Association of Occupational Physicians
Finlands Företagsläkarförening
Instiftelsesår
1946
Postadress
c/o Riitta Keinänen, koulutussihteeri, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, PL 713 (Kalevankatu 11 A), 00100 Helsinki
Hemsida
http://www.stly.fi
Kontaktperson
koulutussihteeri Riitta Keinänen, puh./tel. (09) 6188 5211, e-mail stly[at]duodecim.fi
Ordförande
Elina Kupiainen
Viceordförande
Satu Rannisto
Sekreterare eller verksamhetsledare
Katri Tiitola
Medlemsantal
1600
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Nordiska Industriläkarrådet (NIR)
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää terveydenhuoltoa elinkeino- ja muun työelämän piirissä toimimalla alan asiantuntijoiden yhdistyksenä ja osallistumalla työterveyshuoltoa koskevaan terveydenhuoltopoliittiseen keskusteluun ja suunnitteluun. Yhdistys edistää jäsentensä ammatillista kehittämistä järjestämällä koulutusta ja pitämällä muulla tavoin yhteyttä jäsenistöönsä.
Tidskrifter och serier
Työterveyslääkäri