Samfundets uppgifter

Fysikersamfundet i Finland - Suomen Fyysikkojen seura r.f.

Physical Society in Finland
Instiftelsesår
1947
Postadress
c/o Annika Venäläinen, PL 43 (Pehr Kalms gata 2), 00014 Helsingfors universitet
Kontaktperson
Sekreterare Annika Venäläinen, puh./tel. (09) 191 50003, e-mail annika.e.venalainen[at]gmail.com
Ordförande
Fredric Granberg
Viceordförande
Leif Ekrem
Sekreterare eller verksamhetsledare
Annika Venäläinen
Medlemsantal
105
Medlemmar antages
Hakemuksesta & suosituksesta / genom ansökan & på rekommendation / by application & by recommendation
Medlemskap i internationella organisationer
Medlem i Physica Scriptas utgivningsråd.
Internationellt samarbete
Utgivande av Physica Scripta.
Tidskrifter och serier