Samfundets uppgifter

Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys – Föreningen för Näringslära i Finland

Finnish Society for Nutrition Research
Instiftelsesår
1985
Postadress
c/o Leena Arjanne, Kauppakatu 16 B 29, 33210 Tampere
Hemsida
http://pro.tsv.fi/sry
Kontaktperson
Maria Lankinen, e-mail maria.lankinen[at]uef.fi
Ordförande
Jussi Pihlajamäki
Viceordförande
Kirsi Laitinen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Leena Arjanne
Medlemsantal
542
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Federation of European Nutrition Societies (FENS), International Union of Nutritional Sciences (IUNS)
Internationellt samarbete
Seura on järjestänyt ravitsemusalan kansainvälisiä kongresseja.
Tidskrifter och serier