Samfundets uppgifter

Suomen Psykiatriyhdistys – Psykiaterföreningen i Finland

Finnish Psychiatric Association
Instiftelsesår
1913
Postadress
Suomen Psykiatriyhdistys , Kalevankatu 11, 00100 Helsinki
Telefonnummer
(09) 4770 660
Hemsida
http://www.psy.fi
Kontaktperson
Pääsihteeri Sami Räsänen, e-mail sami.rasanen[at]oulu.fi
Ordförande
Prof. Erkki Isometsä
Viceordförande
Psykiatrian dosentti Tarja Melartin
Medlemsantal
1338
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
World Psychiatric Association (WPA), Nordisk Psykiatrisk Samarbetskomitté
Tidskrifter och serier