Samfundets uppgifter

Suomen Operaatiotutkimusseura

Finnish Operations Research Society (FORS)
Instiftelsesår
1973
Postadress
Suomen Operaatiotutkimusseura, PL 702, 00101
Hemsida
http://www.operaatiotutkimus.fi
Kontaktperson
Sihteeri Lauri Neuvonen, e-mail sihteeri[at]operaatiotutkimus.fi
Ordförande
Eeva Vilkkumaa
Sekreterare eller verksamhetsledare
Lauri Neuvonen
Medlemsantal
213
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
The International Federation of Operational Research Societies (IFORS), The Association of European Operational Research Societies within IFORS (EURO), Pohjoismainen operaatiotutkimusseurojen yhteistyöelin (NOAS)
Övriga väsentliga uppgifter
Seuran tarkoituksena on kehittää ja edistää operaatiotutkimusta ja sen soveltamista sekä toimia siitä kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä. Operaatiotutkimuksen tarkoituksena on avustaa käytännön suunnittelua ja päätöksentekoa soveltamalla kvantitatiivisia suunnittelumenetelmiä tietotekniikkaa hyväksi käyttäen.
Tidskrifter och serier