Samfundets uppgifter

Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura

Finnish Society of Sciences and Letters
Societas Scientiarum Fennica
Instiftelsesår
1838
Telefonnummer
(09) 633 005
Hemsida
http://www.scientiarum.fi
Kontaktperson
Ständig sekreterare Mats Gyllenberg, e-mail secretarius[at]scientiarum.fi
Ordförande
Prof. Jukka Meurman
Viceordförande
Prof. Hannu Koskinen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Prof. Mats Gyllenberg
Medlemsantal
395
Medlemmar antages
Kutsusta / genom kallelse / by invitation
Internationellt samarbete
Samarbete med de nordiska vetenskapsakademierna. Övrigt internationellt samarbete genom Delegationen för Vetenskapsakademierna i Finland.
Tidskrifter och serier
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk
Commentationes Humanarum Litterarum
Commentationes Physico-Mathematicae et Chemico-Medicae
Commentationes Scientiarum Socialium
History of Learning and Science in Finland 1828–1918
Sphinx. Årsbok - Vuosikirja - Yearbook