Samfundets uppgifter

Suomen neurologinen yhdistys

Finnish Neurological Association
Neurologiska Föreningen i Finland
Instiftelsesår
1961
Postadress
c/o Jere Virta, HUS Neurologian pkl, PL 2000, 33521 Tampere
Telefonnummer
050 366 5651
Hemsida
http://www.neuro.fi
Kontaktperson
Sihteeri Jere Virta, e-mail jere.virta[at]tuni.fi
Ordförande
Jukka Peltola
Viceordförande
Jukka Peltola
Sekreterare eller verksamhetsledare
Jere Virta
Medlemsantal
590
Medlemmar antages
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
Medlemskap i internationella organisationer
Nordisk Neurologisk Förening (NNF), European Federation of Neurological Societies (EFNS), World Federation of Neurology (WFN)
Internationellt samarbete
Seura järjestää 3-4 kertaa vuodessa jatkokoulutustilaisuuksia, joihin kutsutaan usein luennoimaan johtavia kansainvälisiä asiantuntijoita. Lisäksi SNY osallistuu aktiivisesti kansainvälisten neurologiorganisaatioiden toimintaan omien delegaattiensa välityksellä.
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistyksen tarkoituksena on olla neurologian ja neurokirurgian sekä näihin läheisesti liittyvien lääketieteen haarojen kuten lastenneurologian, kliinisen neurofysiologian, neuropatologian ja neuroradiologian alalla toimivien lääkärien yhdyssiteenä sekä edistää mainittujen tieteenhaarojen kehittymistä maassamme.
Tidskrifter och serier