Samfundets uppgifter

Suomen merihistoriallinen yhdistys - Sjöhistoriska föreningen i Finland

Finnish Association for Maritime History
Seegeschichtliche Vereinigung Finnlands
Instiftelsesår
1963
Postadress
Suomen Merihistoriallinen Yhdistys, PL 134, 00171 Helsinki
Hemsida
http://www.suomenmerihistoriallinenyhdistys.fi
Kontaktperson
Sihteeri Heikki Laurila, puh./tel. 0400 633 290, e-mail sihteeri[at]smhy.fi
Ordförande
FT Kirsi Keravuori
Viceordförande
Merikapteeni Hannu Vartiainen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Heikki Laurila
Medlemsantal
195
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Society for Nautical Research, International Commission of Maritime History
Internationellt samarbete
Seuran kansainvälinen yhteistyö tapahtuu Suomen Merimuseon kautta.
Övriga väsentliga uppgifter
Suomen merihistoriallinen yhdistys järjestää 2-3 kertaa vuodessa esitelmätilaisuuden, jossa alan asiantuntijat kertovat tutkimuksistaan tai ajankohtaisista merihistoriallisista aiheista. Huhtikuussa 2001 järjestettiin ensimmäiset Merihistorian päivät Helsingissä yhteistyössä Suomen Meriarkeologisen Seuran, Suomen merimuseon ja Helsingin yliopiston merihistorian opintokokonaisuuden kanssa. Jatkossa Merihistorian päivät järjestetään joka toinen vuosi eri merimuseokaupungeissa Suomessa.
Tidskrifter och serier
Nautica Fennica