Samfundets uppgifter

Suomen Maantieteellinen Seura - Geografiska Sällskapet i Finland

Geographical Society of Finland
Société Geographique de Finlande
Geographische Gesellschaft von Finnland
Instiftelsesår
1888
Postadress
Geotieteiden ja maantieteen laitos, PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2), 00014 Helsingin yliopisto
Hemsida
http://www.geography.fi
Kontaktperson
Sihteeri Riikka Oittinen, e-mail info[at]geography.fi
Ordförande
Venla Bernelius
Viceordförande
Niko Humalisto
Sekreterare eller verksamhetsledare
Riikka Oittinen
Medlemsantal
519
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
International Geographical Union (IGU), Standing Conference of Geography Teachers' Associations (EUROGEO), Association of Baltic States Geographic Societies (ABSGS), European Geographic Association (EGEA), European Association of Science Editors (EASE), International Association of Geomorphologists (IAG)
Internationellt samarbete
Kansainvälistä julkaisu- ja vaihtotoimintaa sekä osallistuminen kansainvälisten alan järjestöjen toimintaan
Övriga väsentliga uppgifter
Seura palkitsee ansioituneita maantieten alan tutkijoita ja maantieteen ylioppilaskirjoituksissa parhaiten pärjänneitä oppilaita. Suosittu tapahtuma on maantieteen päivät, jotka järjestetään vuorovuosin eri yliopistokaupungeissa.
Tidskrifter och serier
Fennia
Terra