Samfundets uppgifter

Suomen Lääketieteen Historian Seura

Finnish Society for the History of Medicine
Finlands Medicinhistoriska Sällskap
Societas Historiae Medicinae Fennica
Instiftelsesår
1961
Postadress
Suomen Lääketieteen Historian Seura, PL 132, 00171 Helsinki
Hemsida
http://www.suomenlhs.fi
Kontaktperson
Puheenjohtaja Heikki S. Vuorinen, e-mail heikki.vuorinen[at]helsinki.fi
Ordförande
Dos. Heikki S. Vuorinen
Viceordförande
Tuukka Helin
Sekreterare eller verksamhetsledare
Elina Maaniitty
Medlemsantal
130
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Nordisk medicinhistorisk förening, World Association for the History of Veterinary Medicine
Internationellt samarbete
Seuralla on yhteistyötä pohjoismaisten yhdistysten ja Unkarin Lääketieteen Historian Seuran kanssa. Jäsenet ovat pitäneet esitelmiä sekä pohjoismaisissa että kansainvälisissä lääketieteen historian kongresseissa. Seuran jäseniä kuuluu alan kansainvälisiin yhdistyksiin ja järjestöihin.
Övriga väsentliga uppgifter
Seuran tarkoituksena on edistää kaikkien terveystieteiden historian harrastusta ja tutkimusta sekä niiden varhaisvaiheita esittelevän museoaineiston keräystä. Seuran kokouksissa pidetään tieteellisiä esitelmiä lääketieteen historian seuran eri aloilta. Vuosittain järjestetään retkiä historiallisesti kiinnostaviin kulttuurikohteisiin.
Tidskrifter och serier
Hippokrates