Samfundets uppgifter

Suomen Kriminalistiyhdistys - Kriminalistföreningen i Finland

Instiftelsesår
1934
Postadress
c/o Petri Danielsson, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, PL 24, 00014 Helsingin yliopisto
Hemsida
https://www.kriminalistiyhdistys.fi
Kontaktperson
Puheenjohtaja Petri Danielsson, e-mail info[at]kriminalistiyhdistys.fi
Ordförande
VTM Petri Danielsson
Viceordförande
OTT Dan Helenius
Sekreterare eller verksamhetsledare
OTK Mikko Virkamäki
Medlemsantal
200
Medlemmar antages
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
Internationellt samarbete
Joka Pohjoismaassa on vastaava yhdistys. Yhdistysten välillä on tietojen vaihtoa, yhteinen julkaisu (Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab) ja yhteisiä kokouksia. Keskimäärin joka 5. vuosi pidetään Pohjoismainen Kriminalistikokous.
Tidskrifter och serier