Samfundets uppgifter

Suomen Hyönteistieteellinen Seura

Entomological Society of Finland
Societas Entomologica Fennica
Instiftelsesår
1935
Postadress
Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, PL 17 (P. Rautatiekatu 13), 00014 Helsingin Yliopisto
Hemsida
http://www.suomenhyonteistieteellinenseura.org/
Kontaktperson
Puheenjohtaja Ilpo Mannerkoski, e-mail ilpo.mannerkoski[at]ymparisto.fi
Ordförande
MMM Ilpo Mannerkoski
Viceordförande
Prof. Jyrki Muona
Sekreterare eller verksamhetsledare
Dos. Nina Laurenne
Medlemsantal
390
Medlemmar antages
Suosituksesta / på rekommendation / by recommendation
Övriga väsentliga uppgifter
Seura toimii hyönteistutkijoiden ja -harrastajien yhdyssiteenä. Se järjestää kokouksia esitelmineen ja tiedonantoineen, osallistuu julkaisujen toimittamiseen (Entomologica Fennica yhdessä Helsingin Hyönteistieteellisen yhdistyksen, Suomen Perhostutkijain Seuran ja Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran kanssa), järjestää hyönteistieteellisiä retkiä, tukee hyönteistieteellistä tutkimusta sekä antaa lausuntoja toimialaansa kuuluvista asioista.
Tidskrifter och serier