Samfundets uppgifter

Suomen Geologinen Seura - Geologiska Sällskapet i Finland

Geological Society of Finland
Société Geologique de Finlande
Instiftelsesår
1886
Postadress
c/o Niina Junno, Seismologian instituutti, Geotieteiden ja maantieteen laitos, PL 68, 00014 Helsingin yliopisto
Hemsida
http://www.geologinenseura.fi
Kontaktperson
Taloudenhoitaja Aleksi Aalto, e-mail aleksi.aalto[at]alumni.helsinki.fi
Ordförande
Kirsti Korkka-Niemi
Viceordförande
Reijo Pitkäranta
Sekreterare eller verksamhetsledare
Janne Hokka
Medlemsantal
908
Medlemmar antages
Suosituksesta / på rekommendation / by recommendation
Medlemskap i internationella organisationer
Association of European Geological Societies
Internationellt samarbete
Kansainvälinen yhteistyö sisältää lähinnä vierailijoiden esitelmiä seuran kokouksissa ja julkaisuja seuran julkaisusarjoissa. Lisäksi seura on osallistunut useiden kansainvälisten kongressien järjestelyihin.
Tidskrifter och serier
Bulletin of the Geological Society of Finland
Geologi