Seriens uppgifter

Jäsentiedote

Utgivare
Rakennustaiteen seura - Samfundet för byggnadskonst
Begynnelseår
1979
Huvudredaktör
Mikael Sundman
Nummer per år
4