Seriens uppgifter

Suomen Museo

Utgivare
Suomen Muinaismuistoyhdistys
Begynnelseår
1984
ISSN
0355-1806
Redaktionens adress
Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki
Huvudredaktör
Outi Järvinen
Språk
multil
Nummer per år
1