Tilastot

TILASTOTIETOA / STATISTIK / STATISTICS

 

Vaihtokeskus lukuina / Bytescentralen i siffror / Exchange Centre in figures 2018

 • Kotimaisia sarjoja / Inhemska serier / Finnish series: 144
 • Niteet vuodessa / Häften per år / Issues p.a.: 5339
 • Vaihtokumppaneita / Bytesparter / Exchange Partners: 1 973
 • Kotimaisia seuroja / Inhemska sällskap / Learned Societies: 61
 • Vastaanotettuja niteitä / Mottagna häften / Received issues: ca. 7.000
 • Sijoituskirjastoja / Mottagande bibliotek / Client libraries: Ca. 45
 • Henkilötyövuosia / Årsverken / Man-years: 2,8


Vaihtokumppanit mannermaittain / Bytespartner per kontinent / Exchange partners per continent 1.1.2018

 • Eurooppa / Europa / Europe 1565
 • Aasia / Asien / Asia 250
 • Afrikka / Afrika / Africa 26
 • Amerikka / Amerika / America 214
 • Australia, Oseania / Australien, Oceanien / Australia, Oceania 20
 • Yhteensä / Totalt / Total 2105


Ulkomaiset sarjat mannermaittain / Utländska serier per kontinent / Received series per continent 1.1.2018

 • Eurooppa / Europa / Europe 3675
 • Aasia / Asien / Asia 427
 • Afrikka / Afrika / Africa 41
 • Amerikka / Amerika / America 290
 • Australia, Oseania / Australien, Oceanien / Australia, Oceania 31
 • Yhteensä / Totalt / Total 4552
 • Josta elek. julkaisut / varav e-publikationer / including electronic publications 88


Vaihtopisteet seuroittain / Bytesförbindelser per sällskap / Exchange partners per learned society 1.1.2018

 • Aleksanteri-instituutti / Alexanderinstitutet / Aleksanteri Institute 12
 • Arkhimedes 3
 • BirdLife Suomi / Birdlife Finland 138
 • Bysantin tutkimuksen seura / Sällskapet för Bysantinsk forskning / Finnish Society for Byzantine Studies 18
 • Dendrologian seura / Dendrologiska Sällskapet / Finnish Dendrological Society 12
 • Ekonomiska Samfundet i Finland / Economic Society of Finland 10
 • Entomologica Fennica 137
 • Finska Läkaresällskapet / Medical Society of Finland 15
 • Finska Vetenskaps-Societeten / Suomen Tiedeseura / Finnish Society of Sciences and Letters 299
 • Fotogrammetrian ja Kaukokartoituksen Seura / Sällskapet för fotogrammetri och fjärranalys / Finnish Society of Photogrammetry and Remote Sensing 5
 • Föreningen för nordisk filologi / Pohjoismaisen filologian yhdistys / Scandinavian Language Studies Association 21
 • Geofysiikan Seura / Geofysiska Sällskapet / Geophysical Society of Finland 29
 • Hallinnon Tutkimuksen Seura / Sällskapet för förvaltningsforskning / Finnish Association for Administrative Studies 2
 • Helsingin yliopisto. Kasvimuseo / Helsingfors Universitet. / University of Helsinki. Botanical Museum. Botaniska museet 11
 • Historiallinen aikakauskirja 14
 • Juridiska Föreningen i Finland / Suomen Lainopillinen Yhdistys 4
 • Kansallisarkisto / Riksarkivet / National Archive 2
 • Kansalliskirjasto. Slaavilainen kirjasto / Nationalbiblioteket. Slaviska biblioteket / National Library of Finland. Slavonic Library 6
 • Kirjallisuudentutkijain Seura / Sällskapet för litteraturforskning i Finland / Finnish Literary Research Society 11
 • Klassillis-filologinen yhdistys / Klassisk-filologiska föreningen / Classical Association of Finland 105
 • Liikuntatieteellinen Seura / Idrottsvetenskapliga Sällskapet i Finland / Finnish Society for Research in Sport and Physical Education 1
 • Luther-Agricola-Seura / Luther-Agricola-Sällskapet / Luther-Agricola Society 29
 • Nordenskiöld-samfundet i Finland / Nordenskiöld Society in Finland 7
 • Nuorisotutkimusseura / Ungdomsforskningssällskapet / Youth Research Society 3
 • Oulun yliopisto, Sodankylän geofysiikan observatorio / Sodankylä Geophysical Observatory 36
 • Rakenteiden mekaniikan seura ry / Konstruktionsmekaniska föreningen i Finland / Finnish Association for Structural Mechanics 3
 • Saksalainen kirjastoyhdistys / Tyska biblioteksföreningen / Deutscher Bibliotheksverein 58
 • Sosiaalilääketieteen yhdistys / Social-medicinska föreningen / Society of Social Medicine in Finland 1
 • Suomalainen Lääkäriseura Duodecim / Finska Läkarföreningen Duodecim / Finnish Medical Society Duodecim 12
 • Suomalainen Tiedeakatemia / Finska Vetenskapsakademin / Finnish Academy of Science and Letters 345
 • Suomalais-ugrilainen Seura / Finsk-Ugriska Sällskapet / Finno-Ugrian Society 110
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura / Finska Litteratursällskapet / Finnish Literature Society 137
 • Suomen Antropologinen Seura / Antropologiska Sällskapet i Finland / Finnish Anthropological Society 13
 • Suomen Arkeologinen Seura / Arkeologiska sällskapet i Finland / Archaeological Society of Finland 44
 • Suomen Biologian Seura Vanamo / Societas Biologica Fennica Vanamo / Biological Society of Finland Vanamo 26
 • Suomen Eksegeettinen Seura / Finnish Exegetical Society / Finnische Exegetische Gesellschaft 17
 • Suomen eläin- ja kasvitieteen julkaisutoimikunta 74
 • Suomen Eläinlääkäriliitto / Finlands Veterinärförbund / The Finnish Veterinary Association 12
 • Suomen Filosofinen Yhdistys / Filosofiska Föreningen i Finland / Philosophical Society of Finland  15
 • Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia / Finska Tandläkarsällskapet Apollonia / Finnish Dental Society Apollonia 1
 • Suomen Itämainen Seura / Finska Orientsällskapet / Finnish Oriental Society 114
 • Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos / Finlands etnologförening Ethnos / Association of Finnish Ethnologists Ethnos 63
 • Suomen Keltologinen Seura / Finlands Keltologiska Sällskap / Finnish Society for Celtic Studies 12
 • Suomen keskiajan arkeologian seura / Sällskapet för medeltidsarkeologi i Finland / Finnish Society for Medieval Archaeology 11
 • Suomen kielitieteellinen yhdistys / Språkvetenskapliga Föreningen i Finland / Linguistic Association of Finland 8
 • Suomen Kirkkohistoriallinen Seura / Finska kyrkohistoriska samfundet / Finnish Society of Church History 14
 • Suomen Maantieteellinen Seura / Geografiska Sällskapet i Finland / Geographical Society of Finland 10
 • Suomen Muinaismuistoyhdistys / Finska Fornminnesföreningen / Finnish Antiquarian Society 166
 • Suomen Musiikkitieteellinen Seura / Musikvetenskapliga sällskapet i Finland / Musicological Society of Finland 5
 • Suomen Naistutkimuksen Seura / Sällskapet för kvinnoforskning i Finland / Association for Women's Studies in Finland 6
 • Suomen Psykologinen Seura / Finnish Psychological Society / Finnische Gesellschaft für Psychologie 2
 • Suomen Sieniseura / Finlands Svampvänner / Finnish Mycological Society 110
 • Suomen Sotahistoriallinen Seura / Krigshistoriska Samfundet i Finland / Association for Military History in Finland 1
 • Suomen Sukututkimusseura / Genealogiska Samfundet i Finland / Genealogical Society of Finland 92
 • Suomen Tilastoseura / Statistiska Samfundet i Finland / Finnish Statistical Society 5
 • Suomen Tribologiayhdistys / Finlands Tribologiförening / Finnish Society for Tribology 5
 • Svenska litteratursällskapet i Finland / Society of Swedish Literature in Finland / Société de la litérature Suédoise de Finlande 69
 • Taidehistorian Seura / Föreningen för konsthistoria / Society for Art History in Finland 23
 • Taloustieteellinen yhdistys / Nationalekonomiska Sällskapet / Finnish Economic Association 10
 • Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus / Bytescentralen för vetenskaplig litteratur / Exchange Centre for Scientific Literature 4
 • Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura / Sällskapet för forskning för arbetarrörelsens historia och arbetarkultur i Finland / Finnish Society for Labour History 4
 • Ulkopoliittinen instituutti / Utrikespoltiska institutet / Finnish Institute of International Affairs 4
 • Uusfilologinen yhdistys / Nyfilologiska föreningen / Modern Language Society 119
 • VAKKI - Vaasan yliopiston käännösteorian, ammattikielten ja monikielisyyden tutkijaryhmä / Forskargruppen för fackspråk, översättningsteori och flerspråkighet vid Vasa Universitet / The Research Group for LSP, Theory of Translation and Multilingualism of the University of Vaasa 7
 • Valtiotieteellinen yhdistys / Statsvetenskapliga Föreningen / Finnish Political Science Association 15
 • The Westermarck Society 3

PDF iconVaihtotilasto / statistik per / statistics as of 1.1.2018

PDF iconVaihtotilasto 1.1.2017

PDF iconVaihtojen kehitys 1979-2018

Päivitetty 9.1.2019 14.39