VSD:s vårmöte och vårbjudning 11.3.2019

Meddelanden   21.2.2019 9.41   Uppdaterad 12.3.2019 15.06

Vårmötet för Vetenskapliga samfundens delegation hålls måndagen 11.3.2019 kl. 15.00 i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors. I mötet kan alla medlemssamfund delta, ändå så att varje medlemssamfund har en röst. Vid eventuella röstningar kan den närvarande personen utöva rösträtt för endast ett medlemssamfund. Granskningen av fullmakter börjar kl. 14.30 och slutar kl. 15.00.

Vid vårmötet beslutas om godkännandet av nya medlemssamfund och bekräftas förra årets verksamhetsberättelse samt bokslut. Under mötet berättas också om planeringen av renoveringen av Vetenskapernas hus, utvecklingen av kommunikationen och aktuella ärenden inom öppen vetenskap.

Mötesmaterialet skickas 20.2.2019 till medlemssamfundens kontaktpersoner, enbart elektroniskt. Om posten inte syns till, ber vi samfunden att granska att ert samfunds uppgifter är korrekta i medlemssamfundsförteckningen på www-sidorna https://www.tsv.fi/fi/toiminta/jasenseurat. Korrigeringar i uppgifterna ska lämnas SÅ SNART SOM MÖJLIGT till adressen tsv@tsv.fi.

Se även till att ni väljer en mötesrepresentant och att hen har med sig till mötet en undertecknad fullmakt, som kommer med mötesposten. Fullmakten finns också här VALTAKIRJA.pdf

Efter mötet är det vårbjudning - det bjuds på skålning, smått tilltugg och umgänge. Anmälan om deltagande i vårbjudningen görs senast 6.3.2019 till adressen tsv@tsv.fi.