Kuukauden jäsenseuroina Suomen Vesiyhdistys ry ja Suomen arkeologinen seura

Uutiset   31.5.2017 14.42   Päivitetty 30.6.2017 10.14

TSV esittelee verkkosivuillaan jäsenseurojensa toimintaa. Kesäkuun kuukauden jäsenseurat vievät sekä vesille että maan uumeniin. Suomen Vesiyhdistys ry:n tavoitteena on edistää yhteistyötä vesialan eri osa-alueiden kesken, kun taas Suomen arkeologisen yhdistyksen päämääränä on arkeologiaa koskevan keskustelun virittäminen ja ylläpitäminen sekä arkeologisen tutkimuksen tason kohottaminen. Kummankin seuran julkaisuja on näyttävästi esillä tieteellisten seurojen kirjoja välittävän Tiedekirjan myymälän kesäikkunassa (Snellmaninkatu 13) .

Suomen Vesiyhdistys ry.

Suomen Vesiyhdistys ry. on perustettu vuonna 1969 edistämään yhteistyötä vesialan eri osa-alueiden kesken sekä vahvistamaan yhteyksiä alan kansainvälisiin järjestöihin. Yhdistys toimii hydrologian, limnologian, vesiekologian, kalatalouden, vesihuollon, vesirakentamisen, vesiensuojelun, vesienkäytön ja vesilainsäädännön aloilla. Henkilöjäseniä yhdistyksellä on lähes 500 ja yhteisöjäseniä 18. Vesiyhdistys järjestää koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä välittää tietoa monialaisesti ja -tieteisesti vesiasioista. Viimeisin julkaisu on Eeva-Liisa Hallanaron, Erkki Santalan ja Sanna Vienosen toimittama teos vesiensuojelun historiasta.


Kuvassa Vesien vuoksi -kirjan toimittajat Erkki Santala, Eeva-Liisa Hallanaro ja Sanna Vienonen.

Merkittävin tapahtuma on vuosittain maailman vesipäivänä 22.3. järjestettävä seminaari, joka kokoaa yhteen alan asiantuntijat ja päättäjät. Vuoden 2017 maailman vesipäivänä Suomen Vesiyhdistys järjesti yhteistyössä Maj ja Tor Nesslingin säätiön kanssa symposion, jossa puhumassa olivat muun muassa kansanedustaja Pekka Haavisto, hallintoneuvos Kari Kuusiniemi, ministeri Kai Mykkänen ja professori Olli Varis.

Vesiyhdistyksen toiminta järjestyy pääasiassa jaostojen kautta: Historia, Jätevesi, Talousvesi, Pohjavesi (sis. Pohjois-Savon alajaoston), Vesihuolto, Hydrologia ja Young Water Professionals. Jaostot seuraavat oman alansa kehitystä Suomessa ja ulkomailla, edistävät viranomaisten ja muiden alalla toimivien yhteistoimintaa, tehostavat tiedonvälitystä, tekevät aloitteita ja järjestävät seminaareja ja ekskursioita.

Vesiyhdistyksen puheenjohtajana toimii Aalto-yliopiston vesihuoltotekniikan professori Riku Vahala. Jaostot ovat edustettuina yhdistyksen hallituksessa, joten yhteistyö yhdistyksen ja jaostojen välillä on sujuvaa.

Vesiyhdistyksen monipuoliseen toimintaan voi tutustua laajemmin yhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa www.vesiyhdistys.fi


Vesiyhdistyksen opintomatka Portugaliin syksyllä 2015.

Suomen arkeologinen seura – SARKS ry

SARKS ry on perustettu vuonna 1982. Seuran toiminnan päämääriä ovat tieteellisen ja muun arkeologiaa koskevan keskustelun virittäminen ja ylläpitäminen sekä arkeologisen tutkimuksen tason kohottaminen. Seura järjestää vuosittain Arkeologipäivät, jotka tarjoavat eri ammateissa toimiville arkeologeille tilaisuuden tavata, esitellä uusia tutkimustuloksia ja -menetelmiä sekä keskustella ajankohtaisista aiheista.

SARKS ry osallistuu alan kehittämistoimintaan mm. eri neuvottelukunnissa ja paneeleissa toimivien jäsentensä kautta ja pyrkii myös aktiivisesti vaikuttamaan kannanotoilla arkeologiaan asemaan yhteiskunnassa. SARKS ry:n jäseniksi hyväksytään hakemuksesta henkilöt, jotka ovat suorittaneet filosofian maisterin tutkinnon arkeologia pääaineenaan.

Arkeologia kiinnostaa Suomessa monia. Viime vuosina SARKS ry:n toiminnassa on haluttu huomioida myös alan harrastajat, ja seura on järjestänyt yleisölle suunnattuja tapahtumia. Vuonna 2016 arkeologian tuoreita tutkimustuloksia esiteltiin yleisöluennoilla Turussa, Oulussa ja Helsingissä, ja vuoden 2017 tammikuussa seura osallistui Tieteiden talolla järjestettyyn Tieteiden yöhön.

SARKS ry julkaisee kolmea sarjaa. Muinaistutkija on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä suomenkielinen lehti, joka julkaisee erityisesti Suomessa tehtyä tutkimusta käsitteleviä artikkeleita, kirja-arvosteluja ja muita puheenvuoroja. Seuran toinen kausijulkaisu, vuodesta 1984 ilmestynyt Fennoscandia archaeologica (FA) on englanninkielinen, vertaisarvioitu tieteellinen julkaisu, joka ilmestyy kerran vuodessa. Tuorein tulokas julkaisuperheessä on vertaisarvioitu Monographs of the Archaeological Society of Finland (MASF), joka toimii julkaisukanavana esimerkiksi väitöskirjoille ja erilaisille kokoomateoksille. Monografiasarjan teokset ovat vapaasti luettavissa internetissä. Myös FA on luettavissa verkossa 6 kk ilmestymisensä jälkeen ja Muinaistutkijan vuoden kuluttua lehden ilmestymisestä.

Suomen arkeologisen seuran toimintaan ja tavoitteisiin voi tutustua seuran verkkosivuilla www.sarks.fi.