Kuukauden jäsenseurana Suomen Itämainen Seura

Uutiset   1.12.2017 11.48   Päivitetty 2.1.2018 10.20

Suomen Itämainen Seura (Finska Orientsällskapet) (SIS) on perustettu 7.12.1917 edistämään itämaiden kulttuurien tutkimusta ja tuntemusta Suomessa. Seura viettää tässä kuussa 100-vuotisjuhlaansa. Alkujaan toiminta kohdistui ensisijaisesti Lähi-itään, mutta sittemmin se on laajentunut käsittämään koko Aasian ja Afrikan. SIS on siten keskeinen ulkoeurooppalaisista kulttuureista kiinnostuneiden yhteisö Suomessa.

100-vuotisjuhlavuosi huipentui 30.11. järjestettyyn seminaariin “100 vuotta Suomen ja Itämaiden suhteita”. Yleisölle avoimessa seminaarissa käsiteltiin aamupäivällä suomalaista Aasian, Afrikan ja Lähi-idän tutkimusta ja illalla sitä, miten itämainen kulttuuri on näkynyt ja näkyy Suomessa. Seminaarin lisäksi tänä syksynä ilmestyi myös seuran historiikki: Vuosisata Aasiaa ja Afrikkaa (Klaus Karttunen 2017).


100-vuotisseminaarissa käsiteltiin mm. Afrikan tutkimuksen ja tuntemuksen vaiheita, joista oli puhumassa professori Elina Oinas.

SIS:n toiminnan ydin on jo pitkään ollut julkaisutoiminta. Seura julkaisee kansainvälistä tieteellistä julkaisusarjaa Studia Orientaliaa sekä sen sähköistä sisarjulkaisua Studia Orientalia Electronicaa. Studia Orientalia on ollut tärkein, joskaan ei ainoa, kanava suomalaisen itämaiden tutkimuksen kehitykselle ja kansainvälistymiselle. 2000-luvulle tultaessa Studia Orientalian niteitä on ilmestynyt jo toistasataa. Vertaisarviointitunnuksen Seura otti käyttöön jo vuonna 2015. Viimeisimmät julkaistut kokonaiset teokset ovat Crosslinguistics and Linguistic Crossings in Northeast Asia: Papers on the languages of Sakhalin and adjacent regions (toim. E. Gruzdeva & J. Janhunen) ja The Image of Water in the Poetry of Euphrase Kezilahabi (Katriina Ranne). Tieteellisiä artikkeleita julkaistaan Electronicassa vuosittain keskimäärin 5–10 kappaletta.


Seuran viimeisimpiä julkaisuja.

Lisäksi seura julkaisee laajalle yleisölle suunnattua julkaisusarjaa Suomen Itämaisen Seuran suomenkielisiä julkaisuja itämaiden tutkimuksen eri osa-alueilta. Suomenkielisessä sarjassa julkaistaan muun muassa kielten oppikirjoja, kaunokirjallisia käännöksiä ja alan tietokirjallisuutta. Esimerkiksi tänä vuonna sarjassa on historiikin lisäksi ilmestynyt sumerin kielen oppikirja.

Julkaisutoiminnan ohella SIS järjestää yleistajuisia yleisöluentoja. Yleisöluennot ovat seuran vanhin perinne, ja pitkään niitä pidettiin yliopiston lukuvuoden aikana kuukausittain. Nykyään esitelmiä pidetään aina maalis-huhtikuussa olevan vuosikokouksen yhteydessä, ja tarpeen mukaan muina aikoina. Seura osallistuu myös muunlaisiin tapahtumiin: esimerkiksi tammikuussa 2018 Tieteiden yössä seura on järjestämässä muinaista Assyriaa käsittelevän luennon lisäksi nuolenpääkirjoitustyöpajaa.


Innokkaita 4000 vuoden takaiseen nuolenpääkirjoitukseen tutustujia seuran työpajassa.

Seuraan ovat tervetulleita liittymään kaikki Aasiasta, Afrikasta ja Lähi-idästä kiinnostuneet. Liittymismaksun jälkeen mitään vuosittaista jäsenmaksua ei kerätä, ja jäsenet voivat ostaa seuran julkaisuja puoleen hintaan.

Seuran verkkosivut: www.suomenitamainenseura.org

Facebook-sivu: https://www.facebook.com/Suomenitamainenseura

Studia Orientalia Electronica: https://journal.fi/store