Kuukauden jäsenseurana Kulttuurintutkimuksen seura

Uutiset   31.8.2017 13.35   Päivitetty 2.10.2017 10.30

Kulttuurintutkimuksen seura juhlii ensi vuonna 10-vuotissyntymäpäiviään, mutta sen tarina on paljon pidempi: seuran juuret juontavat kolmannesvuosisadan taakse vuoteen 1984, kun nykykulttuurin emeritaprofessori Katarina Eskolan johdolla kokoonnuttiin Jyväskylässä perustamaan Kulttuurin tutkimuksen verkostoa kulttuurin tutkimuksen aseman vakiinnuttamiseksi yliopistoissa ja hallinnossa.

Valtakunnallinen ja monitieteinen Kulttuurintutkimuksen seura jatkaa toimintaansa edelleen verkoston syntysijoilla Jyväskylän yliopiston Nykykulttuurin tutkimuskeskuksessa. Seura julkaisee verkoston perustamisvuodesta saakka ilmestynyttä Kulttuurintutkimus-lehteä; kuluva vuosikerta on lehden 34. vuosikerta. Viime vuosina seura ja lehti ovat laajentaneet toiminta-aluettaan myös verkkoon ja sosiaaliseen mediaan.

Seuran, kuten verkostonkin, tärkeänä tavoitteena on ollut lisätä tutkijoiden välisiä kontakteja avoimessa ja epämuodollisessa cultural studies -hengessä. Kulttuurintutkimuksen ala on vuosikymmenten aikana ilahduttavasti vakiintunut, siinä sivussa seurakin, mutta alkuperäinen verkostoitumispyrkimys on edelleen voimissaan. Seura pyrkii edistämään tieteenalarajat ylittävää vuorovaikutusta ja yhteistyötä niin kotimaisten kuin kansainvälistenkin toimijoiden kesken. Se osallistuu myös suomalaiseen tiedepolitiikkaan ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Seurasta käsin koordinoidaan suomalaisten kotikielisten julkaisujen yhteistä Tieteen kieli – Vetenskapens språk -hanketta, joka pyrkii vahvistamaan kotimaisten kielten asemaa tieteen kielinä.


Kulttuurintutkimuksen seura – tieteenalarajat ylittävää vuorovaikutusta vuodesta 1984.

Tutkijoiden vuoropuhelua ja verkostoitumista tukevat valtakunnalliset Kulttuurintutkimuksen päivät, joita on vietetty vuodesta 2003. Päivien organisoimisessa myös tieteelliset seurat ovat kohdanneet toisiaan: edelliset Ympäristöt-aiheiset Kulttuurintutkimuksen päivät pidettiin toukokuussa 2017 yhteistyössä Kirjallisuudentutkijain Seuran kanssa (http://www.jyu.fi/ymparistot2017). Vuorovuosin päivien kanssa järjestetään kulttuurintutkimuksen kansainvälinen kesäkoulu (https://kultut.fi/summer-school/), joka toteuttaa osaltaan seuran tutkijankoulutustehtävää.


Vertaisarvioitu Kulttuurintutkimus on raikas ja ennakkoluuloton tiedelehti.

Seura tekee mielellään näkyväksi kaikissa tutkijanuran vaiheissa olevien kulttuurintutkijoiden tutkimustyötä. Vertaisarvioitu Kulttuurintutkimus-lehti on näkyvä ja vakiintunut foorumi artikkeleille ja muille tekstityypeille. Lisäksi seura tarjoaa jäsenilleen – ja miksei muillekin – mahdollisuuden kirjoittaa kolumneja seuran verkkosivuille.

Kulttuurintutkimuksen seuraan voi liittyä kuka tahansa, jäseneksi liittymällä pääsee osaksi vireää yhteisöä ja saa ikiomakseen myös Kulttuurintutkimus-lehden.

Seura ja lehti jäävät mielenkiinnolla odottamaan yhteydenottoja!

Kulttuurintutkimuksen seura http://kultut.fi
Seura Facebookissa http://www.facebook.com/kulttuurintutkimuksenseura

Kulttuurintutkimus-lehti http://www.kulttuurintutkimus.fi
Lehti Facebookissa http://www.facebook.com/kulttuurintutkimus/