Jäsenyys

Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäseneksi voidaan hyväksyä seura, joka on rekisteröity yhdistys tai muu yhteisö, joka on osoittanut edistävänsä tieteellistä tutkimusta. Jäseneksi voidaan hyväksyä, jos enemmistö jäsenyyskriteereistä täyttyy kokonaan tai osittain. Jos joku kriteereistä ei täyty, jäseneksi voidaan hyväksyä vain erittäin perustelluista syistä.

Arviointikriteerit ovat seuraavat:

  • Säännöllistä toimintaa vähintään 5 vuotta: Hakijaseura on toiminut ennen jäsenseuraksi hakemistaan vähintään viisi vuotta, toiminta on ollut säännöllistä ja monipuolista. Toimintaan osallistuu aktiivisesti seuran jäsenistöä, ei vain johtoelimiin valittuja henkilöitä.
  • Tieteenalan tutkijakunnan edustavuus jäsenistössä ja johtoelimissä: Jäsenistössä tulee olla hyvä tieteenalan tutkijakunnan edustus. Seuran toiminta ei saa perustua yksittäisten tutkijoiden tai tieteenalan harrastajien omaan tieteelliseen tai harrastustoimintaan. Seuran johtoelimissä tulee olla enemmistö tieteenalan tutkijoita.
  • Tieteellinen toiminta: Seuran toiminta perustuu ajankohtaiseen ja relevanttiin tutkimustietoon, sen jakamiseen ja kehittämiseen. Hakijaseuralta edellytetään ensisijaisesti säännöllistä, pitkäjänteistä ja monipuolista tieteellistä toimintaa. Seura ja sen toiminta tunnetaan tieteenalan tutkijoiden ja muiden toimijoiden keskuudessa.
  • Muu, tieteellistä toimintaa tukeva toiminta: Hakijaseuralla voi olla myös muuta kuin tieteellistä toimintaa, esimerkiksi ammatinharjoittajien kouluttaminen, tutkijoiden, ammatinharjoittajien ja tieteenalan harrastajien yhteistyö sekä tieteenalan yleinen valistustyö.
  • Tieteenala puuttuu valtuuskunnasta: Hakijaseuran tieteenala ei ole edustettuna valtuuskunnassa. Jos tieteenala on jo riittävästi edustettuna valtuuskunnassa, hakemuksesta tulee ilmetä, millä tavoin hakijaseuran toiminta poikkeaa saman tieteenalan jäsenseuran /jäsenseurojen toiminnasta.
  • Jäsenistö: Jäsenistössä tulee olla henkilöjäseniä. Jos jäsenkriteerit muilta osin puoltavat vahvasti jäsenyyttä, valtuuskunnan jäseneksi voidaan valita myös hakija, jolla on vain yhteisöjäseniä. Pääsääntöisesti hakijaseurojen edellytetään toimivan valtakunnallisesti, mutta alueellisesti toimiva seura voidaan perustelluista syistä hyväksyä valtuuskunnan jäseneksi.

Jäsenseuraluettelo

Jäseneksi hakeminen

Täytä ja tulosta alla oleva pdf-muotoinen hakulomake. Hakemukset on toimitettava TSVn toimistoon 31.12. mennessä.

PDF iconJäsenhakulomake

Jäsenhakemuksen käsittely

Jäsenseuraksi valitseminen tapahtuu valtuuskunnan hallituksen yksimielisestä esityksestä valtuuskunnan vuosikokouksessa maaliskuun aikana. Jäseneksi hyväksytylle seuralle toimitetaan jäsenyyteen liittyvät ohjeet valtuuskunnan toiminnasta ja jäsenseuroille tarjottavista palveluista. Myös kielteisestä päätöksestä ilmoitetaan hakijalle.

TSVn toiminnasta tiedottaminen

Jäsenseuroille lähetetään s-postilla 4-6 kertaa vuodessa jäsenkirje, jossa kerrotaan tulossa olevista tapahtumista, hallituksen päätöksistä ja muilla tavoin seurojen toimintaan vaikuttavista asioista. TSVn toiminnasta saa tietoa nopeimmin ottamalla suoraan yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse valtuuskunnan henkilökuntaan - puhelinnumerot ja s-postiosoitteet löytyvät kohdasta Yhteystiedot.

VUODEN 2018 JÄSENKIRJEET

PDF iconJäsenkirje 2018_7_joulukuu.pdf

PDF iconJäsenkirje 2018_6_lokakuu.pdf

PDF iconJäsenkirje_2018_ 5_elokuu_korjattu 20180809.pdf

PDF iconJäsenkirje_ 2018_4_toukokuu.pdf

PDF iconJäsenkirje 2018_3_huhtikuu.pdf

PDF iconJäsenkirje 2018_2_helmikuu.pdf

PDF iconJäsenkirje 2018_1_tammikuu.pdf

VUODEN 2017 JÄSENKIRJEET

PDF iconJäsenkirje 2017_4_lokakuu.pdf

PDF iconJäsenkirje 2017_3_elokuu.pdf

PDF iconJäsenkirje 2017_2_huhtikuu.pdf

PDF iconJäsenkirje 2017_1_helmikuu.pdf

Jäsenseurojen yhteystiedot ja niiden muutokset

Kaikki seurojen yhteystiedoissa tapahtuvat muutokset tulee ilmoittaa mahdollisimman pian hallinnon assistentti Kati Ruuth-Chappuisille,
puh. (09) 228 69 225, s-posti kati.ruuth-chappuis(at)tsv.fi.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen, puh. 09 228 69 222, s-posti lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi

Päivitetty 13.12.2018 11.06