Toimintakertomukset

Tieteellisten seurain valtuuskunnan toimintakertomuksissa kerrotaan kalenterivuoden aikana tapahtuneesta toiminnasta. Mukana on tietoa muun muassa valtuuskunnan tekemästä asiantuntijatyöstä, tiedeviestinnästä, TSV:n jakamista palkinnoista ja jäsenistölle tarjotuista palveluista. Toimintakertomuksissa myös kerrotaan TSV:n yhteydessä toimivien Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan toiminnasta tiivistetysti.

COVID 19 -pandemia ja kokoontumisrajoitukset sävyttivät vahvasti valtuuskunnan toimintaa myös vuonna 2021. Työ tieteen puolesta kuitenkin jatkui, ja toimintakertomus kokoaa organisaation toimintaa ja aikaansaannoksia yhteen. Toimintakertomuksessa tutustutaan muun muassa avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatiossa, Julkaisufoorumissa ja neuvottelukunnissa tehtävään vastuullisen tieteen edistämistyöhön sekä TSV:ssä tehtävään monipuoliseen tiedeviestintään. Toimintakertomuksessa kerrotaan myös TSV:n jäsenistöstä ja heille suunnatuista palveluista sekä organisaation henkilöstöstä ja taloudesta vuonna 2021.

Päivitetty 4.4.2022 8.57