Strategia

Tieteellisten seurain valtuuskunta on laatinut strategian vuosille 2019-2023. TSV:n visiona on olla avoimen ja vahvan tiedeyhteisön kehittäjä yhdessä jäsenyhteisöjen kanssa. TSV:n arvoiksi määritellään avoimuus, luotettavuus, riippumattomuus ja yhteisöllisyys. Strategiakauden painopisteitä ovat:

  • jäsenyhteisöjen identiteetin vahvistaminen
  • avoimen tieteen kansallisen toimintakulttuurin edistäminen
  • jäsenyhteisöjen avoimen tieteellisen julkaisemisen kehittäminen
  • TSV:n tuottamien kansalaisille suunnattujen tapahtumien ja palveluiden yleisöpohjan laajentaminen
Päivitetty 23.6.2020 12.20