Details

Suomen Arkeologinen Seura

Archaeological Society of Finland
Arkeologiska sällskapet i Finland
Finnische archäologische Gesellschaft
Year of foundation
1982
Home page
http://www.sarks.fi
Number of individual members
231
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Further essential information
Tieteellisen ja muun alaan kohdistuvan keskustelun virittäminen sekä arkeologisen tutkimuksen tason kohottaminen ovat seuran toiminnan päämääriä, joihin on pyritty keskustelutilaisuuksien kuten Arkeologipäivien sekä seuran lehden, Muinaistutkijan kautta.
Journals and serials
Fennoscandia Archaeologica
Muinaistutkija