Details

Suomen Antropologinen Seura

Finnish Anthropological Society
Antropologiska Sällskapet i Finland
Year of foundation
1975
Home page
http://www.antropologinenseura.fi/
Number of individual members
297
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
International Union of Antropological and Ethnological Sciences (IUAES), The World Council of Anthropological Associations
International co-operation
Seuralla on edustajia IUAES:n eri delegaatioissa. Seura järjestää ulkomaisten tiedemiesten vierailuja ja jäsenet osallistuvat ulkomaisiin kongresseihin.
Further essential information
Antropologinen Seura järjestää tavallisesti noin kolme jäsenkokousta lukukaudessa. Vuorovuosina järjestetään Westermarck-seuran kanssa Westermarck-muistoluento. Seura osallistuu myös erilaisten seminaarien ja jatkokoulutustilaisuuksien järjestämiseen.
Journals and serials
Suomen Antropologi
Suomen Antropologisen Seuran monisteita
Transactions of the Finnish Anthropological Society (TAFAS)