Details

Suomalais-Ugrilainen Seura

Finno-Ugrian Society
Finsk-Ugriska Sällskapet
Société Finno-Ougrienne
Finnisch-Ugrische Gesellschaft
Suoma-Ugralaš Searvi
Year of foundation
1883
Telephone number
(09) 662 149
Fax
(09) 6988 249
Home page
http://www.sgr.fi
Contact person
Sihteeri Susanna Virtanen, e-mail sihteeri[at]sgr.fi
Chairman
Prof. Riho Grünthal
Vice-chairman (-men)
1. varaesimies prof. Sirkka Saarinen, 2. varaesimies prof. Ulla-Maija Forsberg
Executive secretary or director
FT Susanna Virtanen
Number of individual members
1005
Admission of members
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
Significant collections owned by the society
Suomalais-Ugrilaisen Seuran arkisto on deponoitu Kansallisarkistoon. Arkiston tutkimusosaan käyttöluvan myöntää Seura hakemuksesta. C. G. E. Mannerheimin Aasian-matkan aineisto on deponoitu Kansalliskirjastoon. Käyttöluvan myöntää Seura hakemuksesta. C. G. E. Mannerheimin valokuva-aineisto on deponoitu Museovirastoon. Käyttöluvan myöntää Seura hakemuksesta.
International co-operation
Seuran johtokunta on aktiivisesti mukana järjestämässä alan kongresseja ja seminaareja
Further essential information
Seuran pyrkimyksenä on edistää ns. uralilaisten ja altailaisten kielten, niitä puhuvien kansojen kulttuurin, historian ja muinaisuuden tutkimusta. Keskeinen toimintamuoto on julkaisutoiminta. Lisäksi tuetaan stipendein ja apurahoin seuran työaloihin liittyvää tieteellistä tutkimusta ja keruuta. Castrenianumin toimitteita -sarja on lakannut ilmestymästä. Viimeiseksi jäi nro 64, joka ilmestyi v. 2005. UUSI SARJA: Uralica Helsingiensia Kotisivu: www.sgr.fi/uh/index.html
Journals and serials
Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten
Castrenianumin toimitteita
Finnisch-Ugrische Forschungen
Kansatieteellisiä julkaisuja
Lexica Societatis Fenno-Ugricae
Manuscripta Castreniana
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia
Uralica Helsingiensia