Details

Suomalaisten Kemistien Seura

The Finnish Chemical Society
Year of foundation
1919
Home page
http://www.suomalaistenkemistienseura.fi
Number of individual members
2301
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Significant collections owned by the society
Seuran hallinnassa on kemian kirjojen kokoelma.
Membership in international organizations
Seura on jäsenenä kaikissa merkittävissä kemian alan elimissä
International co-operation
Seura on jäsenenä kaikissa merkittävissä kansainvälisissä kemian alan järjestöissä
Further essential information
Seuran tarkoituksena on kemian ja sen sovellutusten, erityisesti kemian tutkimuksen ja teollisuuden edistäminen. Seura jakaa tunnustuspalkintoinaan Gadolin- ja Gadd-mitaleita sekä Kompan, Toivosen ja nuorten tutkijain palkintoja sekä Suomalaisten Kemistien Seuran stipendejä opinnoissaan hyvin menestyneille kemian opiskelijoille sekä stipendejä kemian ainereaalissa hyvin menestyneille ylioppilaille sekä stipendejä peruskoulun eri tasoille.
Journals and serials
Kemia-Kemi