Details

Suomalainen Tiedeakatemia

Finnish Academy of Science and Letters
Finska Vetenskapsakademin
Academia Scientiarum Fennica
Finnische Akademie der Wissenschaften
Year of foundation
1908
Postal address
Pääsihteeri prof. Pekka Aula, Mariankatu 5 A, 2. kerros, 00170 Helsinki
Telephone number
050 4620 890
Home page
http://www.acadsci.fi
Contact person
Pääsihteeri Pekka Aula, puh./tel. 040 7030 952, e-mail pekka.aula[at]acadsci.fi
Chairman
Anna Mauranen
Vice-chairman (-men)
Kimmo Kaski
Executive secretary or director
Pekka Aula
Number of individual members
775
Admission of members
Kutsusta / genom kallelse / by invitation
International co-operation
Suomalaisella Tiedeakatemialla on suoria kansanvälisiä yhteyksiä. Yhteyksiä kansainvälisiin tiedejärjestöihin hoidetaan pääsääntöisesti tiedeakatemioiden yhteiselimen Suomen Tiedeakatemiat -yhteistyöneuvoston (CoFA) kautta.
Further essential information
Tieteen parhaaksi - yhteiskunnan hyväksi: Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta sekä toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä. Kansainvälinen julkaisu- ja vaihtotoiminta: sarjat Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Folklore Fellows Communications, Vuosikirja - Yearbook.
Journals and serials
Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Humaniora
Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Mathematica
Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Mathematica Dissertationes
Folklore Fellows' Communications
Suomalaisen Tiedeakatemian kannanottoja
Vuosikirja - Year Book