Details

Suomalainen Tiedeakatemia

Finnish Academy of Science and Letters
Finska Vetenskapsakademin
Academia Scientiarum Fennica
Finnische Akademie der Wissenschaften
Year of foundation
1908
Home page
http://www.acadsci.fi
Number of individual members
798
Admission of members
Kutsusta / genom kallelse / by invitation
International co-operation
Suomalaisella Tiedeakatemialla on suoria kansanvälisiä yhteyksiä. Yhteyksiä kansainvälisiin tiedejärjestöihin hoidetaan pääsääntöisesti tiedeakatemioiden yhteiselimen Suomen Tiedeakatemiat -yhteistyöneuvoston (CoFA) kautta.
Further essential information
Tieteen parhaaksi - yhteiskunnan hyväksi: Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta sekä toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä. Kansainvälinen julkaisu- ja vaihtotoiminta: sarjat Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Folklore Fellows Communications, Vuosikirja - Yearbook.
Journals and serials
Annales Academiae Scientiarum Fennicae (N.s.)
Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Humaniora
Suomalaisen Tiedeakatemian kannanottoja
Vuosikirja - Year Book