Details

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Finnish Medical Society Duodecim
Finska Läkarföreningen Duodecim
Year of foundation
1881
Home page
http://www.duodecim.fi
Number of individual members
19500
Admission of members
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
Membership in international organizations
Guidelines International Network
Further essential information
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja tutkimusapurahojen avulla. Seura osallistuu aktiivisesti terveydenhoitojärjestelmän sisällölliseen kehittämiseen mm. laatimalla kansallisia Käypä hoito -suosituksia ja järjestämällä konsensuskokouksia. Duodecim toimii luotettavan lääketieteellisen tiedon lähteenä julkaisemalla lehtiä, sähköistä uutispalvelua ja verkkosivuja. Duodecim myöntää vuosittain maamme arvostetuimmat lääketieteelliset tunnustukset, Matti Äyräpään palkinnon ja Konrad ReijoWaaran palkinnon. Vuonna 1984 perustettu Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääketieteellisiä oppi-, käsi- ja kielikirjoja painettuina ja sähköisinä versioina, Lääkärin CD:tä suomeksi ja englanniksi sekä Terveysportti -Internet-palvelua. Duodecim-seura, Kustannus Oy Duodecim ja Viron lääkäriliitto omistavat yhdessä lääketieteellisen kustantamon, As Medicinan Tallinnassa. Vuonna 1993 perustettu Medicina julkaisee lääketieteellistä kirjallisuutta viron kielellä. Seura on julkaissut vuodesta 1989 lehteä Annals of Medicine. (8 / v, kokonaissivum. v. 2000 746, levikki 1000). Vuoden 2002 alusta lehti on osa Taylor & Francis A/S lehtiyhtiötä. Lehden toimitus jatkaa seuran tiloissa osittain entisellä kokoonpanolla.
Journals and serials
Annals of Medicine
Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim