Details

Suomalainen Lakimiesyhdistys

Finnish Lawyers' Association
Year of foundation
1898
Postal address
Lea Purhonen, Kasarmikatu 23 A 17, 00130 Helsinki
Telephone number
050 353 7011
Home page
http://www.lakimiesyhdistys.fi
Contact person
Toimistopäällikkö Lea Purhonen, puh./tel. 050 353 7011, e-mail lea.purhonen[at]lakimiesyhdistys.fi
Chairman
Prof. Jukka Mähönen
Vice-chairman (-men)
Prof. Taina Pihlajarinne
Executive secretary or director
Apulaisprof. Teemu Juutilainen
Number of individual members
1939
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Journals and serials
Lakimies
Oikeustiede: Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen vuosikirja
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. B-sarja
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. C-sarja
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. D-sarja, IUS FINLANDIAE
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja