Details

Suomen Sotahistoriallinen Seura, Krigshistoriska Samfundet i Finland

Association for Military History in Finland
Krigshistoriska samfundet i Finland
Year of foundation
1944
Postal address
/Miro Palm, PL 65, 00101 Helsinki
Home page
http://www.sshs.fi
Contact person
Sihteeri Miro Palm, e-mail sihteeri[at]sshs.fi
Chairman
FT Mikko Karjalainen
Vice-chairman (-men)
Dosentti Pasi Tuunainen
Executive secretary or director
kapteeni Miro Palm
Number of individual members
1151
Admission of members
Hakemuksesta & kutsusta & suosituksesta / genom ansökan & genom kallelse/på rekommendation & by application / by invitation & by recommendation
International co-operation
Yhteistyötä Viron Akateemisen Sotahistorian Seuran kanssa.
Journals and serials
Sotahistoriallinen aikakauskirja
Sotahistoriallisen seuran julkaisuja