Details

Societas pro Fauna et Flora Fennica

Year of foundation
1821
Postal address
c/o Henry Pihlström, Biovetenskapliga institutionen, PB 65 (Viksbågen 1), 00014 Helsingfors universitet
Home page
http://www.societasfff.fi
Contact person
Sekreterare Henry Pihlström, puh./tel. (09) 191 59824, e-mail henry.pihlstrom[at]helsinki.fi
Chairman
Doc. Mikael von Numers
Executive secretary or director
FD Henry Pihlström
Number of individual members
1090
Admission of members
Suosituksesta / på rekommendation / by recommendation
Membership in international organizations
Finlands zoologiska och botaniska publiceringsnämnd är medlem av European Association of Science Editors (EASE)
International co-operation
Utländska föredragshållare vid de årliga symposierna, ibland även på månadsmötena
Further essential information
Serierna Acta Botanica Fennica, Acta Zoologica Fennica, Annales Botanici Fennici och Annales Zoologici Fennici utges gemensamt med Suomen Biologian Seura Vanamo, Finska Vetenskaps-Societeten och Suomalainen Tiedeakatemia.
Journals and serials
Acta Botanica Fennica
Acta Zoologica Fennica
Archivum
Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica